Tuesday, October 4, 2011

Selamat Menghadapi Ujian Akhir Kursus (UAK) Subjek TITAS (Tamadun Islam & Asia pada hari Ahad 9.10.2011 jam 8:30 pagi ... Sila datang awal.

Format UAK TITAS
No. Kod : WAJ3101       Masa :  1 Jam 30 Minit
Kertas soalan bagi mata pelajaran TITAS mengandungi 3 bahagian :-
Bahagian A = 10 soalan Objektif ( Jawab semua )
Bahagian B =  4 soalan struktur ( jawab semua )
Bahagian C =  2 soalan esei ( jawab 1 sahaja )
Contoh soalan objektif 
(1)- Perkataan berikut dikaitkan dengan pengertian tamadun KECUALI
       (A)-   Umran
       (B)-   Madyan
       (C)-   Thaqafah
       (D)-   Hadharah
Contoh soalan struktur
1.   Interaksi antara tamadun berlaku di sepanjang sejarah di peringkat nilai, idea, institusi dan insan yang melahirkan kesan-kesan positif dan negatif.
     a.  Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi antara tamadun.
         ___________________________________________________________________
         ___________________________________________________________________
         ___________________________________________________________________
     b. Jelaskan dua kesan yang terhasil daripada interaksi antara Tamadun China dan India
         i.  _________________________________________________________________
             _________________________________________________________________
         ii. _________________________________________________________________
             _________________________________________________________________
Contoh soalan esei
1. Salah satu isu-isu kontemporari dalam tamadun Islam dan tamadun Barat ialah isu alam sekitar.
Dengan merujuk kepada situasi yang berlaku masakini, bincangkan bagaimanakah isu alam sekitar boleh berlaku dan cadangkan lima cara untuk menangani isu alam sekitar yang sedang melanda negara kita pada hari ini.

SELAMAT MENJAWAB DAN SEMOGA BERJAYA

Friday, September 30, 2011

Interaksi PPG TITAS Bil 05 Tarikh: 1.10.2011(Sabtu)

Tajuk Pelajaran :
(1)- Isu-Isu Kontemporari Tamadun Islam Dan Tamadun Barat
§  Hegemoni Barat & Globalisasi
-   Media
-   Ekonomi
-   Politik
-   Sosial
-   Hak Asasi Manusia
§  Krisis Alam sekitar
§  Persepsi Jihad
§  Etika dalam Sains
Kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara.
(2)- ISLAM HADHARI DALAM PROSES PEMBANGUNAN NEGARA (10 PRINSIP)
§  Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi
§  Kerajaan yang adil dan beramanah
§  Rakyat yang berjiwa merdeka
§  Penguasaan ilmu pengetahuan
§  Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
§  Kehidupan berkualiti
§  Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita
§  Keutuhan budaya dan moral
§  Pemeliharaan alam semulajadi
      *  Kekuatan pertahanan

Tuesday, September 20, 2011

Interaksi PPG TITAS 24.9.2011 (Sabtu) Tajuk : Interaksi Tamadun Asia & Relevansinya di Malaysia & Dunia

Sila buat rujukan dan bacaan tajuk tersebut :
(1)- Tamadun Cina dalam pemantapan tamadun Malaysia dan dunia.
(2)- Kekuatan tamadun Cina sebagai rujukan
(3)- Iktibar dari tamadun India : Pandangan semester dan nilai2 yang relevansi dgn Malaysia.
(4)- Sumbangan tamadun Jepun : aspek politik, agama & pendidikan yg relevansi dgn Malaysia.

Sunday, August 14, 2011

Penghantaran Kerja Kursus TITAS & Peperiksaan Akhir

Perhatian kpd semua student PPG,

(1)- Kerja Kursus Pendek (KKP) Tamadun Islam & Asia hendaklah dihantar kepada pensyarah yang mengajar sebelum atau pada 9 September 2011 secara post atau serahan tangan.
(2)- Ujian Akhir Kursus (UAK) bagi mata pelajaran TITAS akan diadakan pada : 2.10.2011 (Ahad).sebaik tamat interaksi yang terakhir pada 1.10.2011 (Sabtu).
Catatan:
Maaf di atas kesilapan maklumat terdahulu. Sebenarnya tidak ada sebarang penginapan disediakan pada tarikh ujian TITAS tersebut kerana asrama didapati penuh. Sekian harap maklum.

JAPIM 2011

Friday, August 12, 2011

Fail TITAS PPG

Perhatian kepada semua student PPG,

Anda dikehendaki mewujudkan sebuah Fail (Putih Keras) bagi mata pelajaran  Tamadun Islam & Asia (TITAS) Kod WAJ3101 yang mengandungi Pro Forma ( sukatan mata pelajaran)  dan nota-nota pelajaran. Cover fail tersebut hendaklah dicatat :
(1)- Nama IPG & logo
(2)- Gambar Pelajar
(3)- Nama & kod Matapelajaran
(4)- Nama Pelajar
(5)- No. Kad Pengenalan.
(6)- Nama Program & Tahun Ambilan
(7)- Nama Pensyarah Yang Mengajar.

Sekian, dimaklumkan.
JAPIM 2011

Saturday, July 16, 2011

Tajuk 07 - Tokoh-Tokoh Tamadun Asia (Cina / India / Jepun)

TAJUK : TOKOH-TOKOH TAMADUN ASIA
KANDUNGAN :
(1)-  Tokoh-Tokoh Tamadun Cina ( Kung Fu Tze  & Lao Tze )
(2)- Tokoh-Tokoh Tamadun India (Mahatma Ghandi & Sidharta Gaitama Budha)
(3)- Tokoh-Tokoh Tamadun Jepun (Tokugawa Leyasu & Maharaja Meiji)
    

Tajuk 06 - Tokoh-Tokoh Tamadun Islam

TAJUK : TOKOH-TOKOH TAMADUN ISLAM
KANDUNGAN :
(1)- Ibnu Rusyd
(2)- Ibnu Sina
(3)- Al-Biruni
(4)- Al-Khawarizmi
(5)- Al-Ghazali

 Sila download bahan berikut :
Tokoh-Tokoh Tamadun Islam