Friday, August 12, 2011

Fail TITAS PPG

Perhatian kepada semua student PPG,

Anda dikehendaki mewujudkan sebuah Fail (Putih Keras) bagi mata pelajaran  Tamadun Islam & Asia (TITAS) Kod WAJ3101 yang mengandungi Pro Forma ( sukatan mata pelajaran)  dan nota-nota pelajaran. Cover fail tersebut hendaklah dicatat :
(1)- Nama IPG & logo
(2)- Gambar Pelajar
(3)- Nama & kod Matapelajaran
(4)- Nama Pelajar
(5)- No. Kad Pengenalan.
(6)- Nama Program & Tahun Ambilan
(7)- Nama Pensyarah Yang Mengajar.

Sekian, dimaklumkan.
JAPIM 2011

No comments:

Post a Comment