Saturday, July 16, 2011

Tajuk 06 - Tokoh-Tokoh Tamadun Islam

TAJUK : TOKOH-TOKOH TAMADUN ISLAM
KANDUNGAN :
(1)- Ibnu Rusyd
(2)- Ibnu Sina
(3)- Al-Biruni
(4)- Al-Khawarizmi
(5)- Al-Ghazali

 Sila download bahan berikut :
Tokoh-Tokoh Tamadun Islam

No comments:

Post a Comment